Overzicht baten en lasten meerjarig

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Nr

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1

Samenleving

17.654

3.102

14.553

17.413

3.102

14.311

17.219

3.102

14.118

2

Ruimte en Economie

7.511

1.498

6.012

7.340

1.500

5.840

7.179

1.474

5.705

3

Bestuur en Financiën

4.226

24.791

-20.565

4.449

24.600

-20.151

4.600

24.424

-19.823

Totaal programma's

29.391

29.391

0

29.202

29.202

0

28.999

28.999

0