Programma Samenleving

Thema

Participatie

40%
84%

Wat willen we bereiken?

 • Meer mensen (naar eigen vermogen) aan het werk / vergroten arbeidsparticipatie;
 • Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen;
 • Versterken van de eigen (financiële) kracht van mensen;
 • Meer deelname aan (georganiseerde) arbeidsmatige activiteiten van mensen in de directe omgeving;
 • Verhogen van het gevoel van eigenwaarde bij de mensen, een bijdrage leveren aan het arbeidsproces is hiervoor een goed middel.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan door met:

 • Het uitvoeren van de Participatiewet, uitgewerkt in de verordeningen;
 • Mensen die kunnen werken ondersteuning bieden bij het zoeken naar passend werk (re-integratie);
 • Het zoeken naar en bieden van ‘participatieplaatsen’ gericht op het verkrijgen van betaald werk;
 • Het inzetten van arbeidsperspectief-verhogende instrumenten. Zoals o.a. het inzetten van loonkostensubsidies, proefplaatsingen, scholing, etc.;
 • Het organiseren van vrijwilligersplekken voor mensen zonder perspectief naar betaald werk;
 • Het bieden van maatwerktrajecten gericht op betaalde arbeid;
 • Uitvoering geven aan de sociale werkvoorziening. Dit doen we in het Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Venlo en omstreken (WAA).

Verder geven we invulling aan:

 • Het organiseren van “beschut werken” plekken voor kwetsbare mensen die alleen inkomsten kunnen verdienen onder behoorlijke begeleiding en/of aanzienlijk aangepast werk;
 • Begeleiding en ondersteuning bieden bij het behouden van werk door mensen met een arbeidsbeperking;
 • Het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van de garantiebanen (structurele loonkostensubsidiebanen op basis van een loonwaardebepaling) voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen;
 • Geleidelijke afbouw van de sociale werkvoorziening (WAA);
 • Vanuit het project ‘werkleerbedrijf buitendienst’ willen we als gemeente het voorbeeld te geven van hoe bedrijven (leer)werkplekken en perspectieven kunnen bieden aan werkzoekenden vanuit de onderkant van de arbeidsmarkt;
 • Actualisatie van het armoedebeleid.