Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Rekening Begroting
Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samenleving
Totale lasten 13.748 16.688 17.909 17.654 17.413 17.219
Totale baten 6.817 3.251 3.101 3.099 3.099 3.099
Ruimte en Economie
Totale lasten 8.961 10.365 7.485 7.264 7.084 6.915
Totale baten 3.917 3.354 1.118 1.026 1.000 1.000
Bestuur en Financiën
Totale lasten 7.525 6.322 4.272 4.226 4.449 4.600
Totale baten 18.041 23.976 24.713 24.630 24.554 24.379
 
Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Samenleving
Beschikking over reserves 0 0 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves 0 435 2 2 2 2
Ruimte en Economie
Beschikking over reserves 0 901 237 247 256 264
Toevoeging aan reserves 0 2.066 530 472 501 474
Bestuur en Financiën
Beschikking over reserves 1.582 93 0 0 0 0
Toevoeging aan reserves 3.042 1.319 438 161 46 45