Reserves en voorzieningen 2016 t/m 2019

Stand
2016
1- jan

2016 Vermeerderingen
exploitatie

2016
Verminderingen exploitatie

Stand
2016
31-dec

Algemene reserves

Reserve buffer

3.199.345

0

265.100

2.934.245

Niet vrije reserve

1.060.668

0

0

1.060.668

Niet vrij Essentgelden

2.324.073

0

0

2.324.073

Bijzondere voorzieningen

497.626

0

186.000

311.626

Bestemmingsreserves

Stimulering Toeristische projecten

14.724

19.858

0

34.582

Drie Decentralisaties

250.000

0

0

250.000

Egalisatie grondbedrijf

71.892

0

0

71.892

Bestemmingsreserves kapitaallasten

Algemene reserve

584.113

0

44.992

539.121

Groenstroken

83.288

0

4.598

78.690

Straatverlichting

171.410

45.239

25.839

190.810

Tractiemiddelen

17.456

0

13.114

4.342

Huisvesting onderwijs

38.966

0

2.264

36.702

Gemeentehuis

15.711

0

4.219

11.492

Infrastructuur

1.135.448

172.125

170.618

1.136.955

Totaal bestemming kapitaallasten

2.046.392

217.364

265.644

1.998.112

Totaal reserves

9.464.720

237.222

641.744

8.985.198

Stand
2017
1- jan

2017
Vermeerderingen
exploitatie

2017
Verminderingen exploitatie

Stand
2017
31-dec

Algemene reserves

Reserve buffer

2.934.245

0

0

2.934.245

Niet vrije reserve

1.060.668

0

0

1.060.668

Niet vrij Essentgelden

2.324.073

0

0

2.324.073

Bijzondere voorzieningen

311.626

0

111.000

200.626

Bestemmingsreserves

Stimulering Toeristische projecten

34.582

19.858

0

54.440

Drie Decentralisaties

250.000

0

0

250.000

Egalisatie grondbedrijf

71.892

0

0

71.892

Bestemmingsreserves kapitaallasten

Algemene reserve

539.121

0

44.146

494.975

Groenstroken

78.690

0

4.598

74.092

Straatverlichting

190.810

55.128

33.120

212.818

Tractiemiddelen

4.342

0

1.446

2.896

Huisvesting onderwijs

36.702

0

2.264

34.438

Gemeentehuis

11.492

0

4.219

7.273

Infrastructuur

1.136.955

172.125

222.324

1.086.756

Totaal bestemming kapitaallasten

1.998.112

227.253

312.117

1.913.248

Totaal reserves

8.985.198

247.111

423.117

8.809.192

Stand
2018
1- jan

2018
Vermeerderingen
exploitatie

2018
Verminderingen exploitatie

Stand
2018
31-dec

Algemene reserves

Reserve buffer

2.934.245

0

0

2.934.245

Niet vrije reserve

1.060.668

0

0

1.060.668

Niet vrij Essentgelden

2.324.073

0

0

2.324.073

Bijzondere voorzieningen

200.626

0

0

200.626

Bestemmingsreserves

Stimulering Toeristische projecten

54.440

19.858

0

74.298

Drie Decentralisaties

250.000

0

0

250.000

Egalisatie grondbedrijf

71.892

0

0

71.892

Bestemmingsreserves kapitaallasten

Algemene reserve

494.975

0

43.299

451.676

Groenstroken

74.092

0

4.598

69.494

Straatverlichting

212.818

63.878

39.761

236.935

Tractiemiddelen

2.896

0

1.446

1.450

Huisvesting onderwijs

34.438

0

2.264

32.174

Gemeentehuis

7.273

0

903

6.370

Infrastructuur

1.086.756

172.125

272.412

986.469

Totaal bestemming kapitaallasten

1.913.248

236.003

364.683

1.784.568

Totaal reserves

8.809.192

255.861

364.683

8.700.370

Stand
2019
1- jan

2019
Vermeerderingen
exploitatie

2019
Verminderingen exploitatie

Stand
2019
31-dec

Algemene reserves

Reserve buffer

2.934.245

0

0

2.934.245

Niet vrije reserve

1.060.668

0

0

1.060.668

Niet vrij Essentgelden

2.324.073

0

0

2.324.073

Bijzondere voorzieningen

200.626

0

0

200.626

Bestemmingsreserves

Stimulering Toeristische projecten

74.298

19.858

0

94.156

Drie Decentralisaties

250.000

0

0

250.000

Egalisatie grondbedrijf

71.892

0

0

71.892

Bestemmingsreserves kapitaallasten

Algemene reserve

451.676

0

42.454

409.222

Groenstroken

69.495

0

4.598

64.897

Straatverlichting

236.935

71.587

45.271

263.251

Tractiemiddelen

1.450

0

1.446

4

Huisvesting onderwijs

32.174

0

2.264

29.910

Gemeentehuis

6.370

0

903

5.467

Infrastructuur

986.469

172.125

334.882

823.712

Totaal bestemming kapitaallasten

1.784.569

243.712

431.818

1.596.463

Totaal reserves

8.700.371

263.570

431.818

8.532.123

VOORZIENINGEN

Stand
2016
1- jan

2016 Vermeerderingen
exploitatie

2016
Verminderingen exploitatie

Stand
2016
31-dec

Tbv plannen

Gebouwen

617.585

88.255

327.705

378.135

Rioleringen

529.334

258.560

512.922

274.972

Gymlokaal inventaris

13.358

3.000

0

16.358

Risico en egalisatie

Pensioenen wethouders

1.113.430

39.000

59.170

1.093.260

FPU gemeenten

139

0

0

139

Voormalig personeel

148.779

0

110.179

38.600

Dubieuze debiteuren

152.333

20.000

0

172.333

Debiteuren sociale zaken

471.879

0

0

471.879

Afvalstoffenheffing

314.488

0

73.270

241.218

Vordering Vennootschap

558.169

0

0

558.169

Exploitatie Alverman (grondbedrijf)

344.000

0

0

344.000

Exploitatie Melingstraat (grondbedrijf)

277

0

0

277

Verplichtingen

Monumentendagen

8.285

0

0

8.285

Totaal voorzieningen

4.272.056

408.815

1.083.246

3.597.625

VOORZIENINGEN

Stand
2017
1- jan

2017
Vermeerderingen
exploitatie

2017
Verminderingen exploitatie

Stand
2017
31-dec

Tbv plannen

Gebouwen

378.135

88.255

185.599

280.791

Rioleringen

274.972

258.560

470.843

62.689

Gymlokaal inventaris

16.358

3.000

0

19.358

Risico en egalisatie

Pensioenen wethouders

1.093.260

39.000

51.956

1.080.304

FPU gemeenten

139

0

0

139

Voormalig personeel

38.600

0

12.690

25.910

Dubieuze debiteuren

172.333

20.000

0

192.333

Debiteuren sociale zaken

471.879

0

0

471.879

Afvalstoffenheffing

241.218

0

26.494

214.724

Vordering Vennootschap

558.169

0

0

558.169

Exploitatie Alverman (grondbedrijf)

344.000

0

0

344.000

Exploitatie Melingstraat (grondbedrijf)

277

0

0

277

Verplichtingen

Monumentendagen

8.285

0

0

8.285

Totaal voorzieningen

3.597.625

408.815

747.582

3.258.858

VOORZIENINGEN

Stand
2018
1- jan

2018
Vermeerderingen
exploitatie

2018
Verminderingen exploitatie

Stand
2018
31-dec

Tbv plannen

Gebouwen

280.791

88.255

231.150

137.896

Rioleringen

62.689

258.560

442.524

-121.275

Gymlokaal inventaris

19.358

3.000

0

22.358

Risico en egalisatie

Pensioenen wethouders

1.080.304

39.000

76.171

1.043.133

FPU gemeenten

139

0

0

139

Voormalig personeel

25.910

0

12.690

13.220

Dubieuze debiteuren

192.333

20.000

0

212.333

Debiteuren sociale zaken

471.879

0

0

471.879

Afvalstoffenheffing

214.724

0

0

214.724

Vordering Vennootschap

558.169

0

0

558.169

Exploitatie Alverman (grondbedrijf)

344.000

0

0

344.000

Exploitatie Melingstraat (grondbedrijf)

277

0

0

277

Verplichtingen

Monumentendagen

8.285

0

0

8.285

Totaal voorzieningen

3.258.858

408.815

762.535

2.905.138

VOORZIENINGEN

Stand
2019
1- jan

2019
Vermeerderingen
exploitatie

2019
Verminderingen exploitatie

Stand
2019
31-dec

Tbv plannen

Gebouwen

137.896

88.255

159.893

66.258

Rioleringen

-121.275

258.560

347.969

-210.684

Gymlokaal inventaris

22.358

3.000

0

25.358

Risico en egalisatie

Pensioenen wethouders

1.043.133

39.000

76.171

1.005.962

FPU gemeenten

139

0

0

139

Voormalig personeel

13.220

0

12.690

530

Dubieuze debiteuren

212.333

20.000

0

232.333

Debiteuren sociale zaken

471.879

0

0

471.879

Afvalstoffenheffing

214.723

0

0

214.723

Vordering Vennootschap

558.169

0

0

558.169

Exploitatie Alverman (grondbedrijf)

344.000

0

0

344.000

Exploitatie Melingstraat (grondbedrijf)

277

0

0

277

Verplichtingen

Monumentendagen

8.285

0

0

8.285

Totaal voorzieningen

2.905.137

408.815

596.623

2.717.329