Programma Samenleving

Thema

Leefbaarheid

4%
5%

Wat willen we bereiken?

  • Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen omgeving en ondernemen zelf actie als ze vinden dat er in hun omgeving iets ontbreekt. Initiatieven van onderop hebben veelal een groter draagvlak en zijn beter toekomstbestendig. De rol van de overheid is op de achtergrond.
  • Dorpsraden sluiten goed aan op wat er in het dorp leeft en gebeurt.
  • Gezonde en geschikte accommodaties waar activiteiten plaats kunnen vinden. Dit is niet per definitie een accommodatie die door de gemeente in stand wordt gehouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We onderhouden intensieve contacten met initiatiefnemers en de dorpsraden, faciliteren, adviseren en ondersteunen, waar nodig.
  • We gaan op verschillende momenten en in diverse bijeenkomsten in gesprek met inwoners over de veranderende overheid en de gevolgen voor de burger.
  • We inspireren, faciliteren en/of ondersteunen initiatieven door actieve communicatie via verschillende media.
  • We stellen ambtelijke advisering of begeleiding beschikbaar bij de uitwerking van de plannen en eventueel een bijdrage in de investering.